Luleåföretag i samarbete med norsk godstransportör

Luleåföretaget eMaintenance365 samarbete med Norges största godstransportör Cargonet har hittills visat sig vara mycket lyckat. "Förhoppningarna har infriats", säger Torbjörn Abegg Haugland.

11 augusti 2019 13:30

En av Cargonets viktigaste trafiklinjer går mellan Narvik och Oslo. Varje vecka rullar femton tåg i vardera riktning den 2000 kilometer långa sträckan. Med en sådan apparat krävs det att allt ska fungera och att ha kontroll på materialet.

- När ett tåg blir stående längs banan på grund av akuta fel på vagnshjulen orsakar det stora störningar. Det blir en ekonomisk påfrestning i ett tufft affärsklimat och det påverkar vårt förtroende som en leveranssäker operatör, säger Torbjörn Abegg Haugland, Cargonet.

Bolaget inledde ett samarbete med Luleåföretaget eMaintenance365 med förhoppningen om att företaget skulle kunna leverera ny teknik för att förbättra leveranssäkerheten.

Med hjälp av data från Trafikverkets detektorer i Sverige har man kunnat samla in och analysera fordonets status kontinuerligt, något som lett till att Cargonet kan planera och styra sitt underhåll bättre.

– Förhoppningarna vi hade inför detta har verkligen infriats. Vi ser redan nu att vi har sparat pengar, effektivitet och nytta. Just nu diskuterar vi med eMaintenance365 om att utveckla samarbetet kring det digitaliserade beslutsstöd som de ger oss. Vår ambition är att sköta det mesta underhållet i Oslo eller Narvik. Det underlättas väsentligt genom den beslutstjänst vi nu har tillgång till. Viktigt att framhålla är också betydelsen av vår egen underhållspersonal som avsynar och inspekterar vagnar och lok, säger Torbjörn Abegg Haugland.

–Arbetet med Cargonet är ett lysande exempel på hur redan befintliga data kan förfinas och analyseras för att skapa än mer nytta. Informationen finns ofta redan där, det gäller bara att lyfta fram den och presentera den på ett hanterbart sätt. Nyckeln ligger sedan i att hitta sätt att dra nytta av informationen i det dagliga arbetet, något som Cargonet varit väldigt duktiga på, säger Bengt Jonsson, vd på eMaintenance365.

Fakta

eMaintenance365 AB har sitt säte i Luleå och har utvecklat en molnbaserad lösning för att samla in, kvalitetssäkra och analysera leverantörsoberoende tillståndsdata och leverera beslutsstöd via en webblösning till sina kunder.

eMaintenance365 har i dag sin huvudfokus inom järnvägssektorn både nationellt och internationellt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Tervaniemi