Luleådoktorand prisas av Vattenfall

"Resultatet från hennes avhandling har också kommit till konkret användning av företag verksamma på global nivå", säger Christer Ljunggren, vd för Vattenfalls nordiska vattenkraftsverksamhet.

6 november 2019 07:51

Wiebke Reim är doktorand i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet och har med sin avhandling Towards a framework för Product-Service System Business Model Implementation nu prisats av Vattenfall som årets bästa doktorsavhandling. Hennes artiklar har publicerats i fältets högst rankade tidskrifter och hon har redan citerats mer än 500 gånger.

– I en värld där omställningen allt mer går från ren produktförsäljning till kompletta tjänsteerbjudanden, har Wiebke Reim i sin avhandling bland annat visat vilka processer företag behöver genomgå för att skapa värde, förstå kundernas beteende och hantera risker. Resultatet från hennes avhandling har också kommit till konkret användning av företag verksamma på global nivå. Wiebkes avhandling håller hög vetenskaplig kvalitet och vi är mycket stolta och glada över att priset tillfaller henne, konstaterar Christer Ljunggren, vd för Vattenfalls nordiska vattenkraftverksamhet.

– Det är helt fantastiskt att få det här priset, det betyder jättemycket. Det känns underbart att få denna stora uppskattning för allt arbete man har lagt ner på avhandlingen, säger Wiebke Reim.

Motiveringen:

”Wiebke Reims avhandling fokuserar på implementeringsprocessen för nya tjänstebaserade affärsmodeller. Denna process tar upp aspekter om hur värde skapas i dessa affärsmodeller, hur risker hanteras, hur kundbeteenden förändras samt hur man kan leverera dessa tjänster globalt. Genom detta ska företagen få en helhetsbild över processen de behöver genomgå när de ställer om från ren produktförsäljning till mer tjänsteerbjudanden, som är vanligt i dag.

Hennes avhandling visar en imponerande akademisk prestation när hon lyckades publicera fyra artiklar i fältets högst rankade tidskrifter och ytterligare en inskickad artikel som är under granskning. Hennes artiklar är inte bara väl publicerade, de har redan haft stor inverkan på forskningsområdet genom att citeras mer än 500 gånger under de senaste två till tre åren.

Utöver det akademiska värdet på hennes avhandling har resultaten presenterats och använts av företag, som Volvo CE, Komatsu Forest och Gestamp Hardtech, i workshops och presentationer där de uppskattades högt. Vidareutvecklingen av hennes resultat och forskningsområden har legat till grund för flera framgångsrika forskningsansökningar på nationell och internationell nivå. Förutom forskning och publikationer har hon också varit aktiv med att kommunicera sin forskning till det bredare samhället och är mycket uppskattad som lärare bland både kollegor och studenter.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Parmhed