I Norrbotten finns det 16 företag som sysslar med testnäring. Konkurrensen är dock stor och den kommer främst från företag i Finland, men också från bland andra Kina, USA och Japan. Anledningarna som LTU tror påverkat industrin till det positiva i just norra Sverige är klimatet, som är subarktiskt, och att befolkningsmängden per kvadratkilometer är låg.

– Länets unika förutsättningar gör att näringen har mycket goda möjligheter att växa genom de tester som bedrivs och även inom nya möjliga testområden, säger landshövding Björn O. Nilsson.

Sammanlagt sysselsätter testnäringen 227 personer i Norrbotten och mellan 2017 till 2016 ökade antalet anställda med 72 procent. Även omsättningen har mer än dubblats under den tidsperioden – från 200 miljoner kronor till 450 miljoner. Luleå tekniska universitet fastslog även att testnäringen har positiv inverkan på övriga näringslivet i kommunerna.

Artikelbild

– Testnäringen har en betydande effekt på både hotellnäringen och dagligvaruhandeln. Ett stort antal internationella kunder vistas i testkommunerna under vintersäsongen och de behöver både boende, mat och annan service, säger Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande.

I och med att bil- och komponenttesterna i Norrbotten är kända verksamheter tror Erik Höglund, prorektor vid Luleå tekniska universitet, att även andra verksamheter och företag kan hitta hit.

– När det skapas synergier mellan olika testverksamheter kan det leda till nya etableringar i regionen, säger han.