LTU utvecklar ny 3D-metod

Med nya medel ska forskare på Luleå Tekniska Universitet ta fram en ny metod som kan upptäcka cancer i ett tidigt skede.

19 oktober 2018 09:23

Forskare vid Luleå tekniska universitet har tilldelat 6,8 miljoner av Stiftelsen för strategisk forskning. Syftet är att utveckla en ny avbildningsmetod som ska kunna vara till stor hjälp för framtida forskning och innovation inom cancerdetektion, materialutveckling, miljöforskning och industri.

– Förhoppningen är att vi ska kunna utveckla en avbildningsmetod som gör att vi bland annat kan detektera cancer i ett tidigare skede, och på ett snällare sätt, genom att vi inte behöver förändra vävnaden eller använda hälsofarlig strålning för att kunna mäta den, säger Kerstin Ramser, professor i Experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet.

Med pengarna hoppas forskarna att kunna ta fram en ny 3D-avbildningsmetod; InFeRa. Idag finns det ett stort behov att ta fram tredimensionella ämnesspecifika bilder, speciellt inom medicin. Denna nya avbildningsmetod skulle då kunna göra minimal påverkan på provet. I dag måste ett mätobjekt tas ur kroppen eller ur en försöksuppställning, färgas in, och ofta förstöras för att kunna analyseras.

– Vi kommer att bygga upp en helt ny avbildningsmetod som är baserad på vår tidigare forskning inom området, så metoden är under utveckling hos oss, säger Mikael Sjödahl, professor i Experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Isberg