LTU-professor äras med fint pris

LTU-professorn Thomas Olofsson tilldelas årets vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse: "Det är fantastiskt roligt".

10 november 2017 08:31

– Det är fantastiskt roligt! Jag vill tacka Nordea och mina kollegor inom avdelningen för industriellt och hållbart byggande, säger Thomas Olofsson.

Motiveringen till priset lyder: “I början av 2000-talet blev Thomas Olofsson utnämnd till professor i byggproduktion vid Luleå tekniska universitet. Forskningsämnet byggproduktion har under ledning av Thomas Olofsson producerat ett stort antal doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. Den stora vetenskapliga produktionen i form av tidskriftsartiklar, bokkapitel, konferensbidrag, rapporter och populärvetenskapliga framställningar uppgår till över 250 publikationer.”

Nordeas vetenskapliga pris, som är på 100 000 kronor, inrättades 2006 av Nordeas Norrlandsstiftelse och tilldelas framträdande forskare vid Luleå tekniska universitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!