LTU gör nytt projekt värt 950 miljoner

Luleå tekniska universitet koordinerar projekt värt närmare 950 miljoner. "Detta är en gemensam investering från näringslivet", säger Jerker Delsing, professor i industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet och koordinator för det nya projektet.

10 april 2019 12:00

Projektet kallas Arrowhead Tools och ska pågå under tre år. Tanken bakom projektet är att skapa verktyg för framtidens utmaningar inom digitalisering och automation för den europeiska industrin.

– Arrowhead Tools förväntas sänka kostnaderna för utveckling och införande av flexibla och säkra digitaliserings- och automationslösningar med 25-60 procent. Detta kommer göra Sverige och Europa mer konkurrenskraftigt och skapa nya jobb och affärsmöjligheter, men också minska energiförbrukning och miljöavtryck, säger Jerker Delsing, professor i industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet och koordinator för Arrowhead Tools.

Totalt 81 parter från Europa deltar, både lärosäten men även några av Europas största företag som Volvo, Bosch och Philips kommer att delta. Grundplattformen och verktyg ska testas och säkerställas i 22 industriella ”user cases”.

– Det finns ett stort behov av gemensamma standarder. I dag sitter man på tusentals olika ställen och skriver standarder som var och en behöver, men som alla är olika. Arrowhead Tools är ett av få initiativ i sammanhanget, som dessutom kan hantera industrins krav på området. Tekniskt sett har vi förmodligen den mest avancerade approach som finns globalt, säger Jerker Delsing.

Den totala projektbudgeten är 91 miljoner euro, nära 950 miljoner kronor, där de medverkande företagen själva står för hälften av budgeten.

– Detta är en gemensam investering från näringslivet, EU-kommissionen och 18 länder, säger Jerker Delsing och fortsätter:

– Med satsningen på Arrowhead Tools är det väldigt tydligt att Europa vill fortsätta ha ledartröjan i världen vad gäller automation och digitalisering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Isberg