Beställaren är ett antal europeiska industrikoncerner inom EU:s projekt EIT Raw Materials. I projektet ingår bland annat Siemens, Fiat, Outukumpu och Volvo Construction Equipment.

– Norra Sverige är en ledande region i Europa på innovation och den här ordern stärker universitetet, LTU Business och regionens unika position och konkurrenskraft inom området, säger Gry Holmgren Hafskjold, vd på LTU Business.

LTU Business uppdrag kommer att sträcka sig över tre år.

– Vi tar fram kritisk information som formar ett tidigt beslutsunderlag som ökar innovationens möjlighet att lyckas på marknaden. Det är avgörande för att få loss resurser och medel inom forskningsrelaterad produktutveckling, säger Pär Johansson, chefsstrateg på LTU Business.