Arbetsförmedlingen har släppt information om vilka yrken där det finns bäst chans till jobb i Norrbottens län under 2019.

– Jobbmöjligheterna på länets arbetsmarknad är väldigt goda inom ett flertal yrken för dig som har utbildning och eller erfarenhet, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen i Norrbottens län.

Enligt Arbetsförmedlingen har många branscher svårt att få kvalificerad arbetskraft. Därför finns det stor chans för nyutexaminerade att snabbt komma in i arbetslivet. Här har högskoleutbildade, men även de med avslutat yrkesgymnasium extra goda jobbmöjligheter.

– Funderar man på utbildning finns många möjligheter. Många branscher kommer att ha stort personalbehov långt framöver samtidigt som nya yrkesroller växer fram när arbetsmarknaden förändras. Välj efter intresse och inte efter traditionella kvinnligt eller manligt yrkesval, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Boden och Luleå.

De yrken där det råder större konkurrens i Norrbotten är bland annat butikssäljare, ekonomiassistenter, kommunikatörer och PR-specialister, kassapersonal och städare.