Lista: Gällivareföretagen med flest anställda

En stor sammanställning visar vilka företag som har flest anställda i varje kommun. Så här ser topplistan ut i Gällivare.

8 maj 2018 08:30

Boris Lindberg är verkställande direktör för Gisab Gällivare Industriservice AB som med sina 115 anställda är den största arbetsgivaren av aktiebolagen i Gällivare kommun.

Ni har flest anställda inom kommunen. Vad tänker du när du hör det?

– Det är roligt att det går bra och vårt mål är ju att expandera.

Hur påverkar det er verksamhet att ha flest anställda?

– Vi exponerar oss ganska mycket i kommunen och det är positivt. Är du stor innebär det uppmärksamhet på en, både för de anställda och att folk vill komma och jobba hos oss. Jag kan inte säga att jag upplever något negativt men sedan är vi alltid konkurrensutsatta. Fast det blir ju alla företag.

Kommer ni anställa fler den närmsta tiden?

– Ja, det kommer vi att göra för vi ser att konjunkturen går uppåt. Vi ser att förfrågningar från kunderna har ökat ganska markant den senaste perioden. Ser man på den orderstock vi har i dag har vi ett behov av att anställa fler, både på kort och på lång.

Hur tycker du att företagsklimatet är i Gällivare kommun?

– Det är ett positivt klimat för det finns mycket att göra. Samhällsomvandlingen påverkar att det blir svårt att få tag på resurser i vissa kategorier. Det man kan skönja är att det är mycket företag utifrån och få lokala företag som är med i samhällsomvandlingen och det är anmärkningsvärt.

Från 2015 till 2016 gick omsättningen från 206 miljoner till 157 miljoner. Vad säger du om det?

– Det var efter den stora varuprissänkningen som gjordes och många hade det svårt efter det. Vi tappade ett stort avtal uppe i Norge och ett företag vi jobbade hos gick i konkurs så vi tappade nästan 40 miljoner. Fast vi lyckades hämta upp det ganska rejält under året. Sedan drog LKAB och Boliden åt sig öronen rejält efter att malmpriserna gick ned så markant. Förfrågningsunderlagen blev mindre och konkurrensen blev högre när fler aktörer kom in i området.

Från 2015 till 2016 gick resultatet efter finansnetto från 4,5 miljoner till 12 miljoner. Vad säger du om det?

– Det blir så när konkurrensen blir högre. Då måste vi prisdumpa och resultatet blev så. Sedan kostar det när du tappar så mycket i omsättning att mycket personal ska omsättas i annan verksamhet. Det blir stora omkostnader när en konkurs drabbar en på ett markant sätt bara över en natt.

Hur har det senaste året varit?

– Det har varit ett omställningsår under 2017 med en kalkylerat resultat. Vi har gjort stora investeringar i bolaget för att kunna möta vad vi ser komma nu. Det har varit mycket internutbildning och etablerat oss på olika ställen för att säkerställa att vi kan möta utgången. Så förra året har det varit många investeringar.

Hur ser framtiden ut för företaget?

– Jag ser väldigt positivt på det och vi har ett stort kontrakt i Pajala som vi fått. Det är ett stort åtagande att jobba kring gruvan i Kaunisvaara.

Under våren presenterar vi näringslivslistor där företagen i länet rankas efter olika faktorer, kommun för kommun. Utgivare av rapporten är UC Affärsfakta AB, ett affärs- och kreditupplysningsföretag.

Antal anställda 2016 (2015, 2014)

1. Gisab Gällivare Industriservice AB 115 (128, 104)

2. Göran Eriksson Maskintjänst AB 85 (77, 95)

3. Eriksson Bil I Norr AB 72 (68, 62)

4. Weir Minerals Sweden AB 61 (92, 102)

5. Euromining AB 60 (71, 67)

6. Top Bostäder AB 41 (53, 54)

7. T N Bygg & Fastighet AB 40 (52, 50)

8. Paasanne Aktiebolag 37 (28, 25)

9. Falcks Omnibus Gällivare AB 36 (36, 35)

10. Matbutiken I Gällivare AB 34 (38, 37)

*Siffran avser bokslutet från 2016. 2015 och 2014 års siffror inom parentes.

Källa: UC Affärsfakta AB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Konrad Olsson