Kvinnor lånar till studier, män till konsumtion

Mer än var tredje svensk har andra lån än bolån. Vanligast är studielån, men även lån för bil och båt är vanligt. Fler kvinnor lånar till studier medan män i större utsträckning lånar till konsumtion.

13 augusti 2018 11:18

Blancolån – ett lån utan säkerhet – är nästan fem gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Det visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Svea Ekonomi.

Det är 52 procent av svenskarna som har bolån. Dessutom visar undersökningen att 36 procent har andra typer av lån. Efter bolån är den vanligaste skulden ett studielån, vilket 18 procent svarar att de har. Dessutom är det 15 procent av befolkningen som valt att finansiera bil och båt med lån. Därefter uppger 5 procent att de har lånat på kreditkortet och lika många att de lånar genom att göra delbetalningar på köp. Något som blivit vanligt när man köper varor på nätet.

Det är endast 2 procent bland allmänheten som har blancolån. Det visar sig dock att dessa lån är nästan fem gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Andra skillnader mellan könen är att studielån är 40 procent vanligare hos kvinnor, medan lån för konsumtion förekommer oftare bland män. Det är bara var tionde ålderspensionär som har annat än boendeskulder. Om de ändå har det är det absolut vanligaste att det är en bil eller båt som är finansierad med lån (67%).

- Varannan svensk har bolån och mer än 80 procent amorterar på dessa. Dessutom visar det sig att många har andra skulder, inte bara för studier utan även för konsumtion, säger Helena Klein som är affärsområdeschef för Privatlån och Spar hos Svea Ekonomi.

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel under perioden 3-10 maj 2018. Målgruppen är den svenska allmänheten i åldern 18-79 år. Totalt har 1008 intervjuer genomförts. Deltagarfrekvensen var 61 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!