Innan jag som affärsjurist åtar mig ett uppdrag gör jag alltid avvägningen om affärsnyttan för klienten överstiger kostnaden. Vad som är ”affärsnyttan” i det enskilda fallet kan variera. Ofta består den av någon eller några av följande exempel:

• Skapa värden; att identifiera möjligheter och genom förhandling uppnå värden som klienten själv inte haft möjlighet att identifiera.

• Hantera risk; att identifiera vilka risker klienten tar samt begränsa och förebygga riskerna i möjligaste mån.

Artikelbild

| Sara Axelsson Advokat hos Advokatbyrån Kaiding

• Minimera skadan; ibland är skadan redan skedd och det handlar då om att minimera skadeverkningarna genom att exempelvis förhandla om ett skadestånd eller se till att klienten får rätt försäkringsersättning.

• Avlasta; ett företag som till exempel är inne i en försäljningsprocess behöver normalt nyttja de egna resurserna till den ordinarie verksamheten och nyttja en advokat med rätt kompetens att leda och lotsa företaget genom försäljningsprocessen.

Utöver de råd som advokaten ger så får klienten även ett försäkringsskydd ifall att advokatens råd i efterhand skulle visa sig vara felaktiga. Alla som titulerar sig advokat har nämligen en ansvarsförsäkring som täcker skadestånd upp till i alla fall tre miljoner kronor. Med kostnaden att anlita en advokat följer alltså även vissa förmåner som klienten inte alltid känner till.

För många typer av ärenden finns det möjlighet att få ekonomisk hjälp från annat håll. De flesta har en försäkring som omfattar så kallat rättsskydd. Om en tvist uppkommer kan försäkringen nyttjas för att täcka advokatkostnader upp till i vart fall ett par hundra tusen kronor. Försäkringsskydd som kan täcka advokatens kostnader vid vissa situationer finns även i till exempel bilens trafikförsäkring, ofta utan att någon självrisk behöver betalas.

För vissa ärendetyper kan så kallad rättshjälp beviljas av staten, via Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp beviljas normalt till privatpersoner men kan i undantagsfall även ges till företagare, förutsatt att den egna förmågan att betala advokatkostnaderna är begränsad.

”Advokat” är en skyddad titel och det är till och med brottsligt att kalla sig advokat för den som inte är invald ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Med titeln ska kvalitet och ansvar kunna förväntas.

Vad jag svarade min bekant? – Jo, jag svarade att inga advokater hade existerat om klienterna hade upplevt att kostnaden översteg nyttan.