I somras vann detaljplanen för Kronandalen laga kraft och nu är första bygglovet för kvarteret Bärmesen, med Heimstaden som byggaktör, inlämnat för beslut i miljö- och byggnadsnämnden 20 februari. 75 lägenheter och 10 radhus planeras i kvarteret.

– Det är glädjande att byggaktörerna i etapp 1 Kronandalen är på gång med bygglov. Det är en viktig signal till Luleåborna och omgivningen att vi tror på Luleå och att Luleå växer! Det byggs bostäder på flera platser i Luleå och Kronandalen är en viktig pusselbit för att trygga bostadsförsörjningen i staden, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, i ett pressmeddelande.

På Kronan bor redan 1 700 lulebor, i och med att Kronandalen förtätas utökas stadsdelen med ytterligare 2000 bostäder i flerbostadshus och radhus. Fullt utbyggt kommer Kronan ha nära 7 000 boende, innehålla ett stadsdelscentrum, skola, förskolor och vård- och omsorgsboende.