I dag har JC ett 30-tal butiker runt om i landet. Nu läggs sex av dem ned, och kedjan flaggar för att fler butiker kommer att läggas ner under året. Till affärstidningen Market säger kedjans ägare, Ilya Meric, att det inte går att svara på exakt hur många butiker det kommer att röra sig om.

– Det beror på hur förhandlingarna går, vilka uppgörelser vi kan komma fram till med hyresvärdarna, säger Ilya Meric till Market.

I Norrbotten finns det en JC-butik i centrala Luleå. När Norrbottens affärer når JC:s huvudkontor meddelar de att det i dagsläget inte finns några planer på att stänga ned butiken i Luleå.