Det går inte att köpa en fastighet utan att skriva ett skriftligt avtal. Det går inte heller att köpa en bostadsrätt utan ett skriftligt avtal. Inte heller den som vill arrendera ut sin mark undkommer normalt kravet på skriftlig juridisk dokumentation. Vissa av dokumenten behöver dessutom skrivas under av ytterligare två personer som genom sin bevittning ska intyga att det är just du som har skrivit under.

Avtalen som sådana är ofta komplexa och omfattande. Säljaren vill exempelvis skydda sig mot att köparen har rätt att kräva ersättning av säljaren om det efter tillträdet skulle visa sig att golvet lutar. Köparen vill å sin sida se till att risken för eventuella fel ska bäras av säljaren om det efter en tid visar sig att det luktar unket i källaren.

När köpet väl är genomfört kan du pusta ut och lägga juridiken åt sidan. Eller? Nja; säljarens ansvar för eventuella fel är enligt lag hela tio år. Glöm inte heller avtalen för bolån, el, försäkring, bredband, tv, och så vidare, med alla de finstilta villkoren.

Även för företagare med kommersiella fastigheter har juridiken spelat en ovanligt stor roll de senaste åren genom alla de paketeringar av fastigheter i bolag som sysselsatt många jurister. Härtill kommer alla byggentreprenader där det stora antalet inblandade aktörer lätt kan skapa frågor om vem som egentligen ansvarade för vad, när ekonomiska skador kan konstateras på grund av förseningar eller fel i bygget.

Fastigheter för 313 miljarder kronor bytte ägare år 2017. Samma år avgjorde domstolarna tusentals mål som handlade om fastighetsfrågor. Med hänsyn till den komplexitet som omgärdar varje fastighetsaffär och det värde som affären normalt har är det kanske inte så konstigt att just fastighetsaffärerna utgör en betydelsefull andel av ärendena på advokaternas skrivbord.

Just bostadsaffären är oftast den allra största affär vi gör. Just därför är det också extra viktigt att papperen är i sin ordning och att den eventuella risk du tar i vart fall är medveten och (någorlunda) förutsebar.