På ett gräsfält i Hortlax tittade några hästar upp förvånat. I Svensbyn sprang rastande skolbarn ut mot staketgallret och kikade nyfiket.

Bilister stannade. Cyklister rullade åt sidan. Mötande grusbilar höll av.

Måndag morgon startade första vägtransporten med vindkraftsprylar, alltför stora för att passera nålsögat under E4-viadukten i Tingsholmen.

Artikelbild

| Nöjda transportledare efter premiärturen på byavägarna, fr.v; Gunnar Westerlund, Pelle Levin och Kjell Karletorp.

Nu premiärkördes det alternativa vägvalet med avfart från E4 i Sandholmen, mot Hortlax, Blåsmark, vidare mot Svensbyn och längs Arvidsjaursvägen upp till Markbygden.

– Vi rekade vägvalet på söndagen, och måndagens tur gick programenligt och utan problem, förklarade Pelle Levin, transportledare i en av följebilarna.

Premiärturen på byavägarna inrymde två bastanta vindkraftsekipage, plus fyra följebilar som varnade och dirigerade mötande och bakomvarande trafik.

Stålkolosserna, lika med de nedre byggpjäserna till General Electric-verk, fraktades på 35 meter långa trailer med 5,70 meters bredd.

Artikelbild

| Trångt och tätt. Här möter vindkraftskolonnen en timmerfylld långtradare efter väg 373.

– Det enda lite trixiga stället var utfarten i Hortlax mot Blåsmark, aningen trångt trots att korsningen breddats, noterade André Cichoulas, rutinerad chaufför som rattat vindkraftstransporter åt holländska Bolk under 13 år runt hela Europa.

Framme i Markbygden andades körkarlarna en positiv förhoppning om fortsatta störningsfria färder.

– Jag får en känsla av att folk här är mera hövliga och tillmötesgående än många bilburna på plattlandet, deklarerade trafikledare Kjell Karletorp, med passning till bilburna vid liknande projekt i landets sydligare nejder.

– Vi har ju inga alternativ än att använda vägnätet. Och vi kan bara hoppas att medtrafikanterna håller av, visar respekt och inte kör för fort när vi möts, säger kollegan Gunnar Westerlund.

Vägtransporter av vindkraft är ett mångårigt projekt. Bara i år innebär GE:s byggplaner 350 turer med två fullstora ekipage, inklusive fyra–fem följebilar per rutt. Enercon kör än fler turer om än med något mindre ekipage.

– Det vore önskvärt om Trafikverket hade byggt fler mötesplatser efter Arvidsjaursvägen. Det finns platta lämpliga partier där det borde kunna ordnas utan större kostnader, säger Kjell Karletorp.

– Uppstår långa köer skulle vi kunna stanna ute på vägen och låta bakomvarande fordon passera oss via mötesplatserna, säger Pelle Levin.