Bodens kommun landar återigen på topp 10-listan över kommuner med bäst företagsklimat och landar på en tionde plats. Därmed blir Boden den bästa placerade kommunen i Norrbotten. Det här visar resultatet av Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, årliga kvalitetsundersökning "Insikt" för 2018.

– För att hela Boden ska fortsätta växa och är våra företagare och entreprenörer en helt avgörande framgångsfaktor. Ett gott företagsklimat och vad det för med sig bidrar oerhört mycket till Bodens attraktionskraft, både som en plats för företagare men också plats att bo och leva på. Det känns verkligen som vi är på rätt väg, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

Det är sammanlagt 184 kommuner som har deltagit i undersökningen och Mats Berg, kommun- och näringslivschef i Boden, menar att kommunen ständigt arbetar för att skapa ett positivt företagarklimat.

– Vi har alltid varit angelägna om har en väldigt lyhörd och öppen dialog med våra företagare, det ska vara lätt att driva företag i Boden. Vi på kommunen ska på bästa möjliga sätt skapa ett positivt klimat där allt känns möjligt, det ska inte sitta fast. Det känns som vi varit lyckosamma i den strategin och det roliga är att det också verkar fungera på globala företag som väljer Boden som etableringsort. 2018 var ett bra år och 2019 känns väldigt spännande säger Mats Berg, kommun- och näringslivschef.