Klart: Då dras gruvdriften igång igen

Nu står det klart – det blir en fortsatt drift av gruvan i Kaunisvaara. "Vi har mötts av stark optimism från investerare".

22 november 2017 13:14

En stark efterfrågan och en konkurrenskraftig produkt och ett mera gynnsamt världsmarknadspris gör att ekvationen går ihop för nystartade Kaunis Iron i Pajala. Nu startar gruvan igen med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang.

– Givetvis är också den tidigare konkursen starkt bidragande till den gynnsamma ekvationen. Att vara skuldfri från start ger goda förutsättningar att driva verksamheten lönsamt, säger Anders Sundström, ordförande i den nya verksamheten.

Det blir fortsatt gruvverksamhet i Pajala. Efter en lång process med många utmaningar har man påbörjat projekteringen för en nystart. I en så kallad ”private placement” tillsammans med Carnegie Bank och ett 80-tal svenska entreprenörer har nödvändigt kapital tagits in. Grunden till beslutet är övertygelsen om att verksamheten kommer att bli lönsam, det är investerare och intressenter överens om.

– Vi har mötts av en stark optimism från investerare. Responsen har varit fantastisk. På kort tid har vi fått in drygt en halv miljard kronor till Kaunis Iron. Det ger oss en trygg grund att starta från. Även om vi vet exakt vilken produkt vi har och hur mycket vi kan producera så kan vi inte styra över världsmarknadspriset på järnmalm. Det är den enda osäkerhetsfaktorn i allt detta. Men vi är mycket optimistiska, säger Anders Sundström i ett pressmeddelande.

Planen är att produktionen ska vara i gång under sommaren 2018. Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande två miljoner ton färdig produkt. Det är ungefär hälften så mycket som målsättningen var från den tidigare verksamhetsutövaren.

– Trots att vi redan har en fungerande produktions- och logistikkedja på plats handlar det om att ha realistiska mål. Vi vill känna trygghet i att vi kan driva verksamheten lönsamt ganska omgående. Det måste ske på ett balanserat sätt. Sen har vi miljöaspekterna att beakta. Vi ska jobba proaktivt även med den delen, säger Per-Erik Lindvall, styrelseledamot i Kaunis Iron.

Det har funnits synpunkter kring verksamhetens miljöpåverkan. Bland annat gällande påverkan på grundvattennivån på myren där fyndigheten finns.

– Ja, gruvdrift har miljöpåverkan, så är det givetvis. Det måste alltid vägas in när man gör en helhetsbedömning, men det finns också starka skäl till varför det är värt det. Behovet av stål, arbetstillfällen och en levande landsbygd väger tungt i den andra vågskålen. I dag är det ett måste och en självklarhet att titta på alla hållbarhetsaspekter, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Även om vi måste respektera varandras roller vill vi vara en aktiv del i Pajalas samhällsbygge, säger Åsa Allan, platschef på Kaunis Iron.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Landström

Ämnen du kan följa