Juryn om de nominerade: "Vi är överens"

Luleå Business awards Gala night närmar sig med stormsteg. Juryn för Årets Varumärke har haft ett intensivt arbete med att ta fram de nominerade. I år delas priset ut av Luleå tekniska universitet.

19 september 2019 08:14

Birgitta Bergwall Kåreborn är rektor för LTU i Luleå. Hon kommer att dela ut priset i kategorin Årets Varumärke.

Vad har ni tittat på för att ta ut de nominerade?

– Vi har fokuserat på att varumärket ska vara välkänt och skapa en positiv känsla när man ser det. Det betyder att de nominerade organisationerna har arbetat medvetet med att bygga och kommunicera sitt varumärke.

Varför vill ni dela ut det här priset?

– Starka varumärken är viktiga för utvecklingen av både universitetscampus och kommuner eftersom de drar till sig uppmärksamhet, vilket i sin tur leder till nya samarbeten och tillväxt runt dessa organisationer.

Hur har juryarbetet gått hittills?

– Det har varit ett roligt och intensivt arbete, och eftersom det har funnits flera starka alternativ har alla fått argumentera hårt för sina favoriter. Men efter några möten är vi nu överens om tre nominerade organisationer.

Årets varumärke

Priset tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Tervainemi