Jokkmokk är den kommun i Norrbottens som uppvisar den högsta företagsamhet samtidigt har företagsamheten vuxit snabbast i Överkalix kommun.

Norrbotten är ett av få län där nyföretagsamheten matchar fjolårets nivå. Nyföretagsamheten hos länets kvinnor steg för tredje mätningen i följd. Sammantaget befinner sig Norrbottens nyföretagsamhet i mitten av Sveriges alla län.

Den starkaste nyföretagsamheten hittar vi i Jokkmokks kommun. Nyföretagsamheten har vuxit mest i Gällivare samtidigt som Boden uppvisar länets svagaste nyföretagsamhet.

Av Norrbottens företagsamma personer är 20,5 procent äldre än 64 år. Det är en bit högre än Sverigesnittet på 18,9 procent men samtidigt en lägre andel än i flertalet av länen.

Pajala kommun har den högsta andelen äldre företagsamma personer (30,3 procent) och Kiruna uppvisar den lägsta andelen (15,8 procent).

Av de personer som registrerades som nyföretagare i Norrbotten för fem år sedan är drygt två tredjedelar fortsatt aktiva. Överlevnadsgraden i Norrbotten är den tredje högsta i hela riket.

Högst överlevnadsgrad hittas i Övertorneå (78,1 procent) medan knappt 57 procent av de nyföretagsamma år 2012 i Haparanda kommun fortsatt är aktiva, vilket är lägst i länet.

Antalet företagsamma inom välfärdssektorn i Norrbotten har vuxit med i genomsnitt 3,8 procent per år under en femårsperiod. Norrbotten är ett av få län som redovisar ökad tillväxt i välfärdssektorn.

Nyföretagsamheten inom välfärdssektorn sjönk dock en del under senaste året. Kvinnor står för mer än hälften av företagsamheten inom välfärdssektorn, jämfört med endast 28 procent i den totala ekonomin. Mer än tio procent av Norrbottens samtliga företagsamma kvinnor återfinns inom välfärdssektorn.

– Det är tråkigt att personer med stort engagemang och idéer om hur vår välfärd kan förbättras skräms bort. Många företagsamma upplever ett tydligt budskap – de är inte önskvärda inom välfärdssektorn säger Jan-Olov Nordström, regionchef Svenskt Näringslivs, i ett pressmeddelande.