Innovatörer gör upp om 1,2 miljoner

Nu ska tolv innovatörer tävla om totalt 1,2 miljoner kronor. "En viktig del av innovationssystemet", säger Jenny Greberg, SIP STRIM.

11 februari 2019 10:38

Under början av året har drygt trettio bidrag lämnats in till innovationsidétävlingen som SIP STRIM och EIT RawMaterials står bakom. Utifrån dessa har en jury tagit ut de tolv mest lovande innovationerna. Dessa kommer idéägarna att pitcha inför jury och publik på Luleå Science Park på onsdag. Två vinnare kommer att utses och dessa kommer att få ta emot 600 000 kronor vardera till förverkligandet av sin idé.

– Den här tävlingen är oerhört viktig för oss. Den hjälper oss att hitta innovationer som normalt är utvecklade hos små företag eller start-ups, men som kan vara av stor nytta för de stora företagen. De här idéerna kan annars ha svårt att hitta vägen till den större marknaden, säger Jenny Greberg, programdirektör för SIP STRIM.

SIP STRIM

Det strategiska innovationsprogrammet STRIM (Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri) är en del av

Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden.

SIP STRIM syftar till att stärka svensk konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar för den svenska gruv- och metallutvinnande sektorn genom innovationsprojekt, utbildning, seminarier och möten, samt internationalisering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sabina Nilsson