Ökningen av svenskarnas mobilsurf tar ny fart. Under januari till april 2018 ökade mobilsurfen med 96 procent jämfört med samma period 2017, enligt ny statistik från Telenor.

Siffrorna visar att det är i Norrland som den största ökningen har skett. Av de fem län som ökat allra mest ligger tre i Norrland: Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten.

De som ökat sitt mobilsurfande allra mest är personer över 70 år, där en ökning med 117 procent har skett. I åldersgruppen 61 till 70 år har det ökat med 105 procent.

– De yngre surfar fortfarande mest men för varje månad minskar gapet. De äldre börjar på allvar surfa ikapp den yngre generationen. En anledning till den kraftiga ökningen tror jag dels beror på att vi digitaliserat Sverige, vilket tillgodoser svenskarna med en bra uppkoppling och dels att seniorerna som historiskt legat lite efter, nu genomgått samma beteendeförändring vi ser i hela landet och använder i dag digitala produkter och tjänster allt mer, säger Magnus Österholm, nätexpert på Telenor.

Statistiken i korthet:

Äldre personer över 70 år ökar mest i Sverige

Unga i ålder 18-30 surfar mest i Sverige

Män ökar sin mobilsurf mer än kvinnor (100 procent respektive 87 procent)

Männen ökar mest i Västernorrland (163 procent)

Männen surfar mest i Värmland

Kvinnorna ökar mest i Örebro (215 procent)

Kvinnor surfar mest i Uppsala