Här är planen för E10:an och Malmbanan

Ombyggnation av E10:an och förstärkning av Malmbanan finns med i transportplanen 2018–2029. Men inte dubbla järnvägsspår.

1 november 2017 10:52

Logistikdag Norr 2017 har samlat politiker och makthavare under onsdagen på Kulturens Hus i Luleå.

Bakom det hela står Norrbottens Handelskammare.

Och det finns flera viktiga punkter om länets framtida transportvägar.

– Det här är absolut viktigt att samla näringslivet och visa deras bild för beslutsfattarna, säger Robert Forsberg, projektledare Norrbottens Handelskammare.

På plats var bland andra Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Norrbottens Affärer fick en pratstund med henne om de stora frågorna för länet.

– Jag kommer att prata om vårt förslag från Trafikverket till nationell plan 2018–2029. Där kan vi konstatera att det är väldigt många projekt som berör norra Sverige, säger Erixon.

Vad händer med den olycksdrabbade vägsträckan E10:an?

– I det förslag vi lägger nu finns det med ett antal sträckor ytterligare för ombyggnation efter E10:an. Bland annat mötesseparerad väg.

Miljardprojektet Malmporten i Luleå Hamn med muddring av farleden?

– Den finns med i planen för 2018–2029.

Malmbanan?

– Den finns också med vad gäller underhåll och ökad bärighet.

Det har efterfrågats dubbelspår på Malmbanan, men det finns alltså inte med 2018–2029?

– Vi har inte lagt in det i det här förslaget. Vi har sagt att vi fortsätter med att trimma och öka bärigheten av Malmbanan. Så småningom så kommer det att behövas ytterligare kapacitet. Men i de ramar vi haft har vi inte sett möjligheten att lägga in dubbelspår i det här förslaget, säger Lena Erixon.

Kaunisvaaragruvan utanför Pajala, hur ser det ut där med transportplan för malmen?

– Vi var väldigt involverade vid förra tillfället och tittade på möjligheten att gå med tyngre lastbilar och knyta an till järnvägen. Det är samma sak nu. Vi behöver vara med i den processen.

Finns det någon plan för en ny järnväg?

– Det ligger längre fram. Byggandet av ny järnväg tar tid och man måste verkligen se att det bär i Kaunisvaara med tanke på historiken. Första lösningen är att försörja det med tunga lastbilar som knyter an till järnvägen. Sedan får man se vad som ytterligare behöver göras beroende på hur gruvan utvecklas.

Läs mer om gruvan i Kaunisvaara.

Norrbotniabanan?

– Det ligger en förstaetapp från Umeå till Skellefteå. Den behöver byggas i etapper och det innebär en första ordentlig start att påbörja arbetet av Norrbotniabanan 2018–2029.

Hela sträckan eller en del av den?

– Resurserna som ligger nu räcker inte för hela sträckan mellan Skellefteå och Umeå, men det innebär att vi kan gå igång med planeringen och starta påbyggnaden. Sedan ska man vara medveten om att sådana här planerar revideras vart fjärde år. Det viktiga nu är att komma igång, menar Lena Erixon.

Fakta

Norrbottens Handelskammares logistiktråd samlar det elva största bolagen tre–fyra gånger per år som har transportbehov, men som inte själva sitter på transportkapaciteten. Däribland, LKAB, SSAB, massaindustrin, Scania och husföretagen. Det är en av orsakerna till Logistikdag Norr en gång per år.

Källa: Norrbottens Handelskammare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Landström

Ämnen du kan följa