Fordonsservice, livsmedelsgrossister och skönhetsvård.

Där riktar Skatteverket in sina resurser under 2018.

Från den 1 juli träder en ny lag i kraft som kräver personalliggare i dessa verksamheter

– Personalliggare är ett underlag som man ska föra dagligen ute i verksamheterna där de som jobbar ska registrera sin närvaro. Sedan har Skatteverket också möjlighet att göra oannonserade kontroller för att kontrollera att de personer som är verksamma på arbetsplatserna finns med i liggaren, säger Conny Svensson, rikssamordnare på Skatteverket, till Sveriges Radio.

Från och med den 1 juli 2018 införs också ett krav på att man måste redovisa arbetsgivaravgifter ned på individnivå.