Den nya satsningen kommer att ske under två år och kommer att vara i samarbete med företaget Svensk Affärskonsult i Norr AB. Syftet med satsningen är att strukturera upp och bredda arbetet med att få företag att etablera sig i Haparanda.

­­– Det känns otroligt bra. Det här är väldigt positivt för kommunen, säger Haparanda stads kommundirektör Lena Ekh och fortsätter.

– Vi måste vara attraktiva i ett större sammanhang. Där bidrar Svensk Affärskonsult med spetskompetens. Den här uppväxlingen kommer naturligt, säger hon.

Tanken är att stärka Haparandas näringsliv och på sikt skapa fler jobb i kommunen. Erik Lundström på Svensk Affärskonsult är en av de som kommer att driva arbetet framåt.

– Vi har erfarenheten, metodiken och breda kontaktytor. Sammantaget så är jag övertygad om att vår erfarenhet kan leda till faktiska etableringar, säger Erik Lundström som tillsammans med Nicklas Larsson och Tomas Wåhlberg kommer att leda arbetet.

– En satsning av det här slaget innebär förhoppningsvis en positiv utveckling för näringslivet i sin helhet. Vi ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor och i Haparanda finns enorma möjligheter, avslutar Lena Ekh.