Dagens Industri skriver att Kite Lake Capital Management föreslår omval i styrelserummet, av Jörgen Durban och Helene Svahn, samt nyval av Bernd Gottschalk, Markus Gustafsson och Mikael Thunved. Dock föreslås Durban fortsätta som ordförande.

Markus Gustafsson har under många år varit vd för Prime. Han sitter också som styrelseledamot i en rad företag och institutioner däribland Luleå Tekniska universitet, Mobilaris och United Minds.

Således föreslås inte omval av Ulf Ahlén, Johan Gileus och Ulrika Hagdahl.