Guldhavens nya miljösatsning

Guldhaven Pelagiskas nya satsning ska minska övergödningen. ”Vi tror att det kan skapa många positiva kringeffekter”, säger Teija Aho, vd.

8 juni 2019 15:00

Övergödningen i Bottenviken är ett problem. Nu ska Guldhaven Pelagiska göra sitt för att försöka minska bekymret. Företaget ska nämligen börja fiska brax och id – två fisksorter som binder näringsämnena fosfor och kväve.

– Fosfor och kväve har ökat i Bottenviken vilket har lett till ökad algblomning och övergödning. Förekomsten av just brax och id har ökat väldigt mycket på senaste tiden, de trivs när vattnet blir varmare. Genom att minska deras biomassa kommer vi att få ner fosfor- och kvävehalten vilket är bra för miljön, förklarar Teija Aho, företagets vd, och fortsätter:

– Samtidigt får vi mer fisk och fiskprodukter som är lokalproducerade. Därför håller vi just nu på att ta fram en produkt som går att sälja. Vi börjar med småskalig produktion för att sedan utveckla allt eftersom.

Fisket kommer att ske under hela året och man kommer att använda sig av så kallade fiskevårdsryssjor som är specialtillverkade i Finland. Där har man nämligen ägnat sig åt den här typen av fiske under lång tid.

– Vi får se vad det blir för fångster och kommer att föra noggranna journaler över detta. Vi har ett samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet då det saknas information om hur stort beståndet är, säger Teija Aho.

Förhoppningen är att den nya satsningen ska ge fler ringar på vattnet. Bland annat att den ska skapa möjlighet för fiskare att fiska mer än bara siklöjan.

– Att få tillstånd att fiska siklöja är egentligen som att vinna på lotto, det är inte många som slutar med denna verksamhet frivilligt och därför är det väldigt svårt att komma in som ny aktör i branschen. Det krävs egentligen att någon slutar fiska för att någon ny ska få börja. Men med fler produkter finns fler möjligheter i branschen, säger Anton Wallin, marknadsansvarig.

Guldhaven Pelagiska startade 1992 när företagets ägare Kent Karlsson och Arnold Bodlund började fiska strömming och gädda. Några år senare utökades verksamheten och man började tråla efter siklöja och producera löjrom. Därefter utökades förädlingen av fångsten och man framställde halvfabrikat, färdiga fiskrätter och såser som till stor del såldes i den egna butiken i Påläng utanför Kalix. På den här tiden hette företaget Guldfisken AB.

Senare såldes Guldfisken och fiskeridelen av företaget döptes i stället till Guldhaven Fiske i Kalix AB. Sedan dess har företaget satsat mer på att utveckla både eget fiske och mottagning av lokalt fångad fisk. En ny fiskfabrik har tagit form, namnet ändrades till Guldhaven Pelagiska och i maj 2017 förvärvades Fiskcentrum i Piteå som nu är ett dotterbolag till Guldhaven Pelagiska.

– Tidigare sålde vi även norsk lax men det slutade vi med för att istället koncentrera oss på den vildfångade fisken, säger Teija Aho.

I dag arbetar 11 anställda i bolaget året runt. Men under exempelvis löjfisket kan det vara upp emot 130 anställda.

– Då har vi löjfisket och regnbågshanteringen samtidigt, så då är det minsann full rulle här, säger Anton Wallin.

Han har själv jobbat på Guldhaven i två år och trivs som fisken i vattnet.

– När jag började tänkte jag att löjrommen var det roligaste i verksamheten. Högkvalitativa råvaror är ett stort intresse jag har. Men nu, två år senare, brinner jag för allt annat. Det lokala och hållbara, inte minst. Det är jätteroligt att få visa upp de fina råvarorna som vi har här, säger han.

Teija Aho har varit vd för bolaget i sedan 2014. Hon är utbildad ekolog och har sina rötter i forskningen och fiskeriförvaltningen.

– En stor fördel för mig är att jag tack vare forskningen skaffat mig ett stort nätverk i branschen. Tack vare dessa kontakter är det enklare att hitta på nya produkter och utveckla företaget. Men det allra roligaste med jobbet tycker jag är att jag får vara med och fiska själv. Som forskare blev det mycket tid framför datorn, nu får jag vara ute och fiska så mycket jag bara hinner, säger hon.

Vad tänker du om Guldhavens framtid?

– Vi kommer att fortsätta vara innovativa och utveckla bolaget. Vi kommer att hitta nya vägar för att få fram ännu bättre produkter.

Guldhaven Pelagiska AB

Omsättning 2018: 23 550 (tkr).

Rörelseresultat EBITDA: 1 696.

Anställda: 11.

Ägare: Kent Karlsson och Arnold Bodlund.

Vd: Teija Aho.

Huvudkontor: Kalix.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sabina Nilsson