Beslutet fattades i mark- och miljödomstolen i Umeå tingsrätt och domen blev offentlig under torsdagseftermiddagen.

Västa Kikkejaurs sameby har tidigare motsatt sig planerna på en utbyggnad eftersom testanläggningen ligger på samebyns åretruntmarker. Men trots detta blev det alltså grönt ljus för en utbyggnad av testanläggningen.

Enligt domen ska Porsche utföra åtgärder för att kompensera den förlust av naturvärden som uppkommer genom verksamheten.