Grimståhl: "Bra att se sig om i världen"

Har du funderat över varför det går så bra för oss i Luleå? Om du har svårt att förklara framgångarna kanske du inte är med och skapar dem. Då vill jag härmed bjuda in dig att fundera över vad du kan göra.

27 december 2018 07:00

Det finns olika utmaningar och möjligheter med att bedriva företag beroende på vart du finns. I mitt ledarskap har jag valt att fokusera på det som är positivt med att leva och verka i en mindre stad. Visserligen i tillväxt och till synes väldigt motståndskraftigt mot konjunktursvängningar. Men ändå. Den starkaste fördelen är närheten till beslut och nya samarbeten. Den öppna dialog som förs mellan näringsliv, universitet och politiken skapar unika möjligheter. Vi har samma mål och utmaningar – och vi vet att vi kommer snabbast framåt tillsammans.

Samma grundidé ligger bakom vårt företags tillväxt: korta beslutsvägar, ett gemensamt ansvar och en öppenhet för nya idéer och möjligheter. En av de största utmaningarna för oss ligger i att locka nya talanger, både att stanna i regionen och att flytta hit. Vår lösning har blivit att lyssna på magkänslan och ta chansen att anställa talanger när vi hittar dem, även om vi inte direkt ser behovet vid det tillfället. Det har varit en lönsam strategi då smarta människor alltid attraherar nya affärer. Hos oss har de fått vara med och påverka vår och sin egen utveckling, precis som vi konstant arbetar för att påverka platsens utveckling.

Min övertygelse är att vägen framåt sker genom konstant omvärldsbevakning och analys av hur förändringar påverkar förutsättningarna. Det är givetvis viktigt att se sig om i världen och följa med i trender. Men det är också minst lika viktigt att titta på den lokala och regionala marknaden om man vill vara med och påverka. Inom vilka områden har vi de bästa förutsättningarna? Vart finns det tomrum där vi kan vara med och bidra för att se till att inte bara vår egen konkurrenskraft, utan också Luleås ökar? Vi har flera gånger skapat idéer och mötesplatser som fått liv med hjälp av framsynta partners. Vårt senaste initiativ med en akademi för kompetenshöjning är bara ett sätt att skapa möjligheter lokalt. Personligen är jag övertygad om att det är bra att se sig om i världen, bo på en annan plats och få perspektiv. Men när tankarna börjar vandra mot ett liv utan långa pendlingar ska det kännas spännande att flytta till Luleå. Kanske till och med kittlande. Och vem ska skapa ett sådant klimat åt oss om vi inte väljer att göra det själva?

Den frågan du borde ställa dig är därför inte vad Luleå kan göra för dig, utan vad du kan göra för Luleå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Grimståhl, vd Meramedia