Fyra Luleåforskare på prestigefylld topplista

Fyra forskare från LTU tar plats på IVA:s prestigefyllda topplista över aktuell forskning.

2 mars 2020 16:28

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, vill med sin 100-lista uppmärksamma aktuell forskning, och underlätta för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa nya affärsmöjligheter. Den första 100-listan lanserades i mars 2019, och nu presenteras den andra listan.

Fyra forskare från Luleå tekniska universitet finns med på årets lista. Fredrik Nikolajeff, professor i medicinsk teknik vid Luleå tekniska universitet är en av dem:

– Min forskning handlar om hållbar hälsa. Vi arbetar för att Parkinsons sjukdom ska kunna upptäckas i ett mycket tidigt skede.

– Jag är glad och hedrad över att få vara med, fortsätter han.

De andra Luleåforskarna är:

Jerker Delsing – Arrowhead Tools.

Veronica Jägare – ePilot – en innovationsplattform för järnväg.

George Nikolakopoulos – autonoma flyginspektioner av gruvgångar.

Med 2020 års lista vill IVA särskilt synliggöra projekt med koppling till hållbarhet. Totalt finns 94 forskningsprojekt från 27 lärosäten med. Dessa är enligt IVA ”utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling”.

– Med IVA:s 100-lista vill vi sätta ljuset på behovet av att forskare och företag hittar varandra och samverkar kring de samhällsutmaningar vi står inför. Genom att bygga broar mellan akademi och näringsliv ger vi forskning med potential att förändra världen, större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och ökad svensk konkurrenskraft, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

Forskningen som kvalificerat sig för listan är tillämpbar inom något av områdena smart industri, resurs- och energieffektivitet, samhälle och välfärd, infrastruktur, smarta produkter och tjänster, affärsmodeller och cirkulär ekonomi.

– Forskarnas intresse för att vara med på årets 100-lista har varit stort, vilket är en bekräftelse på att det vi gör är efterfrågat och har betydelse, säger Malin Mohr, projektledare på IVA.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Emborg