Framtidens system är här

Just nu pågår byggnationen av EISCAT 3D, ett unikt radarsystem för atmosfärforskning. "All forskning om klimat och miljö är viktig", säger Johan Svensson, projektledare för det nya projektet.

3 november 2018 10:00

I Kiruna pågår just nu ett omfattade projekt där European Incoherent Scatter Scientific Association, EISCAT, arbetar med att ta fram en ny typ av radarsystem för atmosfärs - och rymdmiljöforskning.

– Systemet har befunnit sig under utveckling sedan 2005, men nu bygger vi det på riktigt, berättar Johan Svensson, projektledare för det nya projektet.

EISCAT är en förening med sex medlemsländer; Sverige, Norge, Finland, Kina, Japan och Storbritannien.

– Det kan handla om det rymdskrot eller satelliter som ligger i omlopp runt jorden som vi människor har skickat upp. Detta är av vikt då det kan finnas rymdskrot i omlopp som dött eller gått sönder vilket är avgörande när man planerar nya banor för till exempel satellitsystem, säger Johan Svensson.

Det nya systemet är en uppdatering av det befintliga. De består av tusentals små antenner som tillsammans bildar en stor och känslig antenn. Det nya systemet kommer att dominera alla befintliga motsvarande radarsystem och kommer att kunna bli ett instrument som övervakar jordens övre atmosfär och rymdmiljö.

– EISCAT 3D kommer att vara ett intstrument för avancerad och unik forskning, som bland annat behövs för att kunna ta fram strimuleringsmodeller i form av verklig data. Strimuleringsmodeller som vi använder för att förutese händelser såsom global uppvärmning. Det kommer även att kunna vara en samhällsnytta för att kunna bevaka det rymdskrot som finns i omloppsbana kring jorden. Rymdskrot är ett hot mot både satelliter och människor som befinner sig i omloppsbana runt jorden.

På EISCAT arbetar tio till tolv personer med allt från att säkra att projektets framfart till att producera mjukvaran. Under det kommande året kommer en antennsystem som både kan ta emot och sända data att placeras ut i Skibotn i Norge. Därefter kommer antenner att placeras ut i Kaiseniemi i Sverige och i Karesuvanto i Finland.

På vilket sätt är denna typen av forskning nödvändig?

– All forskning om klimat och miljö är viktig. Forskningen är en fördjupad kunskap om den miljö vi alla lever i, och är beroende av.

Hur är det att arbeta med denna typen av forskning i Kiruna?

– Kiruna är ett av Sveriges nav när det gäller rymd- och atmosfärsforskning. I kiruna finns både Eiscat, Institutet för rymdfysik, Esrange samt Luleå tekniska universitet med sina rymdrelaterade ingenjörsutblidningar. Denna koncentration av kunskap och resurser bidrar såklart till en miljö som främjar utvecklingsarbete inom våra respektive områden.

De nya systemet väntas tas i bruk år 2021.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Isberg