– Personalen är lösningen. 9,9 miljoner kommer ge Norrbotten bättre förutsättningar att kapa vårdköer och säkerställa bemanningen, säger socialminister Annika Strandhäll.

I förslaget till vårändringsbudget som presenteras inom kort, finns det en satsning på 400 miljoner kronor under 2018 för bättre tillgänglighet och kortade vårdköer.

– Tillgängligheten till vården är en prioriterad fråga för oss. Lösningarna kommer att se olika ut på olika platser, men nu ser vi till att det finns bättre förutsättningar för att lösa vårdens problem och trygga vården i hela landet, säger socialminister Annika Strandhäll.