Forskar för ett grönare flygbränsle

Forskare ska hitta nya tekniker för hållbar produktion av ett grönare flygbränsle. Målet är att kunna minska flygets koldioxidutstläpp med upp till 80 procent.

9 oktober 2017 13:38

Just nu deltar forskare vid Luleå tekniska universitet i en förstudie för att hitta de mest lovande teknikerna för hållbar produktion av förnybara flygbränslen från skogsråvara.

– Syftet med projektet är att erbjuda en lösning där dagens bränsle för inrikesflyget kan bytas ut mot bioflygbränsle. Vi kommer att kartlägga möjliga tekniker för att producera bioflygbränslen från skogsråvara, säger Fredrik Granberg, projektledare vid energiteknik, Luleå tekniska universitet.

I förstudien kommer även områden som råvaruförsörjning, logistik och lokalisering att studeras. Enligt Fredrik Granberg skulle förnybart flygbränsle kunna skapa nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter.

– Det här projektet fokuserar på två nycklar till att minimera risktagandet, nämligen att demonstrera tekniken samt nya affärsmodeller, där allmänhetens vilja att flyga grönt kopplas till nödvändiga investeringar, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sabina Nilsson