Under tisdagen publicerar Svenskt Näringsliv den årliga enkätundersökningen av företagsklimatet i våra kommuner. 1 374 företagare i Norrbotten har betygsatt företagsklimatet i sin hemkommun.

Allra högst sammanfattande omdöme får Bodens kommun medan Pajalas företagare är minst nöjda med företagsklimatet. Den största förbättringen, sett till alla frågor i undersökningen, har i år skett i Piteå.

– I Fyrkantskommunerna (Boden, Luleå, Älvsbyn och Piteå) plus i Arjeplogs kommun lyfter företagsklimatet och företagarfrågorna på allvar. Här upplever företagen att det i princip har blivit bättre över hela linjen! - En ökad förståelse och ett ökat engagemang för företagandet lokalt stärker alltid företagsklimatet, säger Jan-Olov Nordström, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten, i ett pressmeddelande.

Artikelbild

Jan-Olov Nordström, regionchef för Svensk näringsliv i Norrbotten.

Jokkmokk, Haparanda och Kalix är tre andra kommuner där företagsklimatet stärkts sedan fjolårets mätning.

Betyget på de olika enkätfrågorna skiljer sig stort. På plussidan hittar vi företagens syn på offentlig upphandling och osund konkurrens där man från företagarhåll ser en utveckling i rätt riktning mot bättre upphandlingar och minskad konkurrens från kommunerna.

Den fråga som sticker ut i negativ riktning är även i år möjligheten att hitta medarbetare med rätt kompetens.

I år handlade en av extra frågorna om Kommunens råd och vägledning. Här upplevde en tredjedel av de svarande företagen i Norrbotten att de inte får de råd och den vägledning som företaget behöver vid kommunens tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll.

– Ett område med förbättringspotential med andra ord, avslutar Jan-Olov Nordström.