Företag satsar på hållbarhet: "Det finns stor potenial"

Klimatfrågan står högt på agendan i dag och fler och fler företag väljer att satsa på hållbarhet. "Många inser att de måste göra denna omställning", säger Inger E Pedersen, affärsrådgivare på Energikontor norr.

12 maj 2019 18:00

Intresset från företag att satsa på en förnybar energiproduktion växer. På Energikontor norr arbetar de dagligen med företag som vill eller redan arbetar med förnybar energi. Inger E Pedersen är affärsrådgivare på Energikontor norr och berättar att de märker av ett ökat intresse från företagen att minska sina klimatavtryck.

– Det är bara att se på klimatfrågan som är uppe på agendan mer än någonsin. Man pratar om den på ett helt annat sätt än vad man gjorde för tre år sedan när jag började. Energin är en förutsättning för att vi ska kunna göra en omställning samtidigt som vi har förnybara energikällor som vi kan nyttja, säger hon och fortsätter:

– Många inser att de måste göra denna omställning. Det kommer krav från både företagskunder, men även från oss konsumenter som kräver en förändring.

Finns det några trender som växer just nu?

– Om vi pratar om energi så vet vi att alla vill använda skogen och bioråvaror till en mängd olika lösningar. Sedan ser vi en utbyggnad av solel här uppe. Där börjar fler och fler inse att det går att installera solceller och att det är lönsamt att ha det här uppe. Områden som behöver utvecklas vidare är lagring av el och värme under långa säsonger. Vi behöver kunna använda det när vi har behov för behovet av el kommer att öka mycket i framtiden.

Inger E Pedersen menar att Norrbotten har mycket goda förutsättningar för att kunna ställa om till en mer hållbar el-produktion.

– Det handlar bland annat om vindkraft där det finns stor potenial. Samma gäller med solel där fler och fler ser att det går att nyttja taken. Jag tycker att det är spännande att fler och fler hyr ut sina tak till andra för att de ska kunna installera solpaneler. Det är kul att se hur vi kan utnyttja de resurser som finns.

Hon står fast vid att om en inte har börjat arbeta med hållbarhet nu så är det dags.

– Jag tror inte att det dröjer länge innan det är en hygienfaktor. Har man inte ställt om sig då så kommer man att se att alla andra har sprungit om en och det blir kostsamt. Att börja se över sitt hållbarhetsarbete är ett bra steg i rätt riktning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Isberg