Det här är områden som kopplas ihop med karaktärsdrag som enligt rådande könsmaktsordning klassas som typiskt kvinnliga, det vill säga områden som rör ”mjuka värden”. Männen, å andra sidan, ägnar sig – förenklat uttryckt - åt att göra affärerna. Hur kommer det sig egentligen att det finns en sådan uppdelning?

Advokatbranschen är historiskt sett mansdominerad inom alla rättsområden. En förändring av strukturerna pågår dock och effekterna är påtagliga. Förändringen sker genom såväl internt utvecklingsarbete på arbetsplatserna som genom kampanjer som ”Me too”, med juristernas eget uppror under #medvilkenrätt.

De senaste åren har fler kvinnor än män antagits till landets juristutbildningar. Det innebär också att alla delar av branschen behöver göras tillgänglig för – och efterfrågad hos - kvinnor. I annat fall kommer viktig kompetens att gå förlorad.

Varje år utser tidningen Dagens Juridik ”Årets Jurist”. År 2018 tilldelades Linnéa Claesson priset. Detta utan att ens ha en juristexamen (ännu). Det om något är ett tydligt budskap till branschen. Motiveringen till priset löd enligt följande: ”Linnéa Claeson har ett enormt rättspatos som genomsyrar hela hennes gärning och hon sätter in juridiken i ett sammanhang som rör våra mest grundläggande rättigheter.” Just principen om alla människors lika värde framgår för övrigt i en av portalparagraferna till vår svenska grundlag.

Juridikens koppling till jämställdhet har varit synnerligen tydlig i media det senaste året, inte endast genom uppropen inom Me too, utan även genom alla turer kring exempelvis skandalomsusade Svenska Akademien och rättegångarna mot ”kulturprofilen” och andra kända personer.

Förändring kommer sällan utan medvetenhet och ansträngning. På mitt arbete bedrivs ett aktivt jämställdhetsarbete och eftersträvar en jämställd struktur sett till såväl arbetsuppgifter som beslutsfattande. Vår uppfattning är att det arbetet kommer att gynna alla byråns anställda, klienter och samarbetspartners. Årets önskning inför jul får därför bli en mer jämställd advokatkår och det får bli mitt nyårslöfte att göra vad jag kan för att se till att det blir så.