94 procent av de svarande arbetsgivarna i landet ansåg det svårt att hitta ingenjörer och 51 procent att de behövde fler systemvetare. 86 procent av de svarande arbetsgivarna angav att de har svårt att få tag på kvinnliga sökande till utlysta tjänster inom ingenjörsområdet, och 43 procent att de haft svårt att nå kvinnor till tjänster inom systemvetarområdet. Bilden bekräftas även regionalt, som i Norrbotten.

– Jag tycker det är bra att kunna ge unga människor en möjlighet att se hur det går till i arbetslivet. Det är också bra med en mångfald på arbetsplatserna i allt vad gäller kön, ålder och utlandsfödda. Jag har sett att det ger en vitalisering av de mansdominerade arbetsplatser jag arbetat på, säger Dan Bergman, vd för Luleåföretaget Duroc Rail, i ett pressmeddelande.

För vissa yrken påpekade emellertid arbetsgivare i landet att de hade svårt att få tag på manliga sökande. Exempelvis angav 17 procent av de svarande arbetsgivarna i landet att de ville få fler män till tjänster inom kommunikation/marknad/reklam, och 14 procent att fler män behövs inom ekonomi.

– Många arbetsgivare arbetar även aktivt med mångfaldsfrågan, och 43 procent har angett att de vill se fler utlandsfödda sökande till utlysta ingenjörstjänster, säger Alexandra Ridderstad vid Tekniksprånget.