Fler kvinnor i gruvan: "Blir bättre stämning"

Gruvnäringen är en av de näringarna där andelen kvinnor ökar, det rapporterar P4 Norrbotten.

8 mars 2019 15:45

I Bolidens Aitikgruva utanför Gällivare är kvinnorna nu i knapp majoritet, 53 procent.

– Jag tycker att det är bra att vi är hälften hälften. Det blir bättre stämning här och det blir inte så manligt och kvinnligt som det kan vara på andra arbetsplatser om det är mer kvinnor eller mer män, säger truckföraren Lotta Fjord Zedig till P4 Norrbotten.

I jämförelse med den svenska tillverknings- och utvinningsindustrin där var fjärde arbetstagare är en kvinna är antalet kvinnor i gruvan fortfarande lägre. Samtidigt minskar kvinnorna något i industrin totalt sett de senaste 30 år.

– Ja, dels kan man säga att det fortfarande är så att industriarbetare har en könsmärkning som manligt och det lever kvar väldigt tungt så det är en förklaring till att det är så få kvinnor. Men annars tror jag att en viktig förklaring är att kvinnor jobbar i andra branscher, säger professor Lena Abrahamsson till P4 Norrbotten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Isberg