Färska siffror: Konkurserna minskar i Norrbotten

Sett till riket i stort gick fler stora företag gick i konkurs under 2019 jämfört med tidigare. Men Norrbotten går mot strömmen med en minskning av konkurser. Det visar färsk statistik från Creditsafe.

2 januari 2020 09:04

6246 svenska företag gick i konkurs under 2019, jämfört med 6250 företag året innan. Ingen märkbar skillnad, men samtidigt ökade antalet konkurser för företag med över 100 miljoner i omsättning markant, visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

– Summerar vi konkursåret 2019 har 44 företag med över 100 miljoner i omsättning gått i graven vilket är markant ökning med hela 83 procent mot 2018 där det endast var 24 företag. Vad vi kan se är att det är fler stora bolag som går i konkurs, vilket också ger oss konsekvensen av att det blir fler personer som blir drabbade vilket självklart är en tråkig utveckling, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.

Totalt drabbades 20686 personer av konkurserna, en ökning med 16 procent jämfört med året innan, och den högsta siffran på över fem år.

I sju av 21 län ökade antalet konkurser under 2019. Men flera län går mot strömmen och Norrbotten är länet med starkast utveckling där antalet konkurser minskat med 24 procent. Även Dalarna (-19 procent), Kronoberg (-18 procent) och Västerbotten (-13 procent) visar goda siffror.

Antalet aktiebolagskonkurser i Norrbotten

December 2019: 6

December 2018: 8

Årsbasis 2019: 97

Årsbasis 2018: 127

Skillnad årstakt: -24%

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Parmhed