Få unga företagare: "Fler behöver ges möjlighet"

En tredje del av svenska ungdomar väljer att starta UF-företag men det är stor skillnad mellan programmen och många ges inte samma möjlighet.

7 mars 2019 16:56

Färska siffror från Skolverket och Ung Företagsamhet visar att 31 513 gymnasieelever driver UF-företag läsåret 2018/2019 i Sverige vilket motsvarar ungefär en tredjedel av det totala antalet gymnasieelever.

– UF-företagande är en växande trend bland unga men fler behöver ges möjlighet, säger Cecilia Nykvist, vd Ung företagsamhet Sverige och fortsätter:

– Jag är väldigt glad över att så många gymnasieelever driver UF-företag i år men är samtidigt bekymrad eftersom fler borde ges möjlighet att öva på sitt entreprenörskap.

Elever som driver UF-företag går till stor del på program såsom ekonomi och handels- och administration medan andelen elever som ges samma möjlighet är låg på till exempel program som estetiska, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

– Genom forskning vet vi att personer som drivit UF-företag i gymnasiet oftare startar företag än andra, har lägre arbetslöshet och tjänar mer. Vi har som mål att fler gymnasieelever i landet ska starta och fullfölja processen att driva UF-företag. För att nå det behöver vi nå ut till elever på de program där UF-företagandet fortfarande är relativt lågt. Ung företagsamhet gör skillnad både för enskilda människor och för samhället, säger Cecilia Nykvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Isberg