Med en budget på 3 miljoner euro drivs forskningsprojektet Horizon 2020, det är EU: s innovations- och forskningsprogram. Tanken är att de ska bygga en skapa världens mest effektiva datacenter som dessutom ska vara miljövänliga. I Boden har första spadtaget tagits och en prototypanläggning håller på att byggas. Anläggningen ska vara igång redan i slutet av året och den ska rymma hela 500 kW IT-load.

Just nu pågår grundarbetet och anslutningen av verktyg för fullt. Nästa steg är att prototypen ska installeras, det lär ske i november. Innan året är slut ska även lokalen fyllas med IT-utrustning. Sedan är allt färdigt och datacentret ska börja användas. Att det är just en prototyp innebär att andra som vill använda likande lösningar kommer kunna ta del av centrets information och analyser, samt att det följa hur designen optimerats och hur de operativa mätningarna går.

Namnet på prototypen är Boden Type Data Center "One" och de kommer husera i Norra Sveriges datacenterhub Boden under de 36 månader som projektet pågår. De som jobbar med detta nu är bland andra kylproducenterna EcoCooling.

– Projektet ger oss en unik möjlighet att titta på hur vi kan optimera installationen, driften och underhållet av våra kylsystem genom att använda en blandning av analys och teknik för att förbättra effektiviteten för industrin, säger Alan Beresford, VD på EcoCooling.

Även datacenterutvecklare Bodens Utveckling AB:

– Det är trevligt att se ännu en anläggning som kommer fram i vår datacenterpark. Detta forskningsprojekt kommer säkerligen att ge stort värde till datacentrens effektivitet i Norden och övriga Europa, säger Nils Lindh, chef för Data Center Development, Bodens Utveckling AB.

Utöver dessa är det också: datacenterteknikerna H1 Systems, forskningsinstitutet Fraunhofer IOSB och SICS RISE North.