En ny industriell revolution

Metallindustrin och forskarna är överens – det är stora förändringar på gång. Ett nytt koncept där branschen förbereder sig på en fjärde industriell revolution genomförs just nu.

– Håller vi fast vid det gamla förlorar vi konkurrenskraft i världen, svensk industri slås ut och vi blir arbetslösa, säger professorn Jan Johansson.

31 juli 2018 09:43

Industri 4.0 är ett koncept som handlar om framtidens industri. De som jobbar med konceptet har sett att framtiden inom branschen säkerligen kommer vara mer digital.

– Många har en bild av stålbranschen som ”dark, dirty and dangerous”. Men det är en bransch i förändring där allt mer automatiseras, snart kör truckarna själva också, säger Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

En del av de praktiska jobben i gruvorna spås ersättas av avancerade kontrollrum som kommer kunna styra processen från avlägsna platser, ibland till och med andra länder. Konsekvenserna av detta kommer enligt Johansson vara både positiva och negativa. En del jobb kommer försvinna, men det kommer bli säkrare och färre olyckor kommer ske om inga faktiska människor rör sig i gruvorna. Fler kvinnor kan tänkas lockas till stålindustrin eftersom arbetsuppgifterna kommer kräva högra utbildning. Servicearbete kring maskinerna kommer bli allt mer viktigt.

Sammanfattningsvis menar Jan Johansson att en förändring kommer genomgås och att det är viktigt att vara redo när det väl händer.

– Vår forskning handlar om att tillsammans med SSAB och IF Metall bygga upp en beredskap inför förändringarna. Genom att vi har anställda med redan från början tror vi att vi kan hitta bra lösningar för hur framtidens attraktiva arbetsplatser i stålindustrin kan utformas.

– Vi kan inte vara rädda för den nya tekniken. Håller vi fast vid det gamla förlorar vi konkurrenskraft i världen, svensk industri slås ut och vi blir arbetslösa, avslutar Jan Johansson.

I projektet som heter ”Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0” undersöker de framtidens arbetsplatser inom metallindustrin. Projektet finansieras av Vinnova, SSAB och IF Metall och budgeten ligger på fem miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotten Vallgårda