I februari fyllde Anders Engström 70 år, då bestämde han sig för att sälja sitt livsverk Mariebergs Viltfarm.

– Beslutet har varit lite svårt, annars skulle man ha gjort det tidigare, det är ju så. Men någon gång måste man komma till det läget. Det är viktigt att hitta någon som vill driva det vidare, på vilket sätt är en köpares egen inställning. Men det har varit en bra lönsamhet för mig hela tiden då jag har haft flera anställda. Det har rullat på bra, konstaterar han.

Gården är Anders Engströms barndomshem och det är här som han har växt upp. 1989 tog han över gården efter sin far och började successivt bygga upp verksamheten.

– I grunden är jag byggföretagare och har haft byggfirma i hela mitt liv. 88-89 bestämde jag mig för att byta verksamhet och tänkte att jag ville jobba med mina fritidsintressen – fisket och friluftslivet. Jag började bygga upp viltfarmen med stugor och vilthägn med vildsvin, hästar och renar. Vi hade ett 100 hektar stort vilthägn, men i dag har jag slutat med djuren. Jag har successivt trappat ner på verksamheten.

Hur ser du på länets turistnäring?

– Det har ökat hela tiden. När jag började fanns ingenting i Kalix och jag var tuvungen att bygga på med aktiviteter. I dag har det dykt upp många med aktiviteter. Isbrytaren som ligger Båtskärsnäs, och i byn är det en tjej som har börjat med en höghöjdsbana. Det finns också en getgård i närheten med getosttillverkning.

Vad hoppas du ska hända med viltfarmen framöver?

– Det är roligt om någon driver det vidare och att de gärna fortsätter med någon form av djur, säger Anders Engström.