Skogsstyrelsen öppnar direktlinjer i Norrbotten, Dalarna, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg, för att hjälpa skogsägare med brandskadad skog.

– Vi vet att det nu börjar komma många frågor från skogsägare som berörs av sommarens bränder. På det här sättet hoppas vi kunna underlätta och effektivisera kontakten med oss för skogsägarna i de områden som haft de största bränderna, säger Hans Källsmyr, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Telefonlinjerna går till skogskonsulenter som är kunniga på brandskadad skog. Hit kan skogsägarna vända sig med frågor, exempelvis om vilken avsättning det finns för brandskadat virke på marknaden, hur skogen ska anmälas för avverkning, risker för skadeangrepp och hur man ska tänka med återplantering.

– I det här läget ska man som skogsägare inte i onödan behöva bekymra sig om eller leta efter vart man ska vända sig, säger Hans Källsmyr.

Skogsstyrelsen öppnar även tillfälliga besökskontor i Lima i Dalarna och Kårböle i Gävleborg, där skogsägare kan få rådgivning och information.