Det här händer med Lavergruvan

Mycket har gjorts men ännu mer återstår. Så kan man sammanfatta läget med Lavergruvan just nu. "Ett enormt projekt", säger Anders Forsgren, Boliden.

14 september 2017 16:20

Den gamla Lavergruvan drevs mellan år 1938 och 1946. I början av 2000-talet började man titta på nya Lavergruvan. Senare prospektering har indikerat på att det rör sig om stora volymer, närmare bestämt en miljard ton malm, i området.

– Det är alltså en storskalig verksamhet vi pratar om här. Den går att jämföra med Aitik.

Det säger Anders Forsgren som arbetar som senior project manager för projektet Lavergruvan och business development manager för Boliden.

Under torsdagens näringslivsevent Boden Business Day berättade han om Bolidens arbete runt gruvprojektet i Laver, bland annat.

Sedan 2009 har Boliden Minerals AB provborrat i området. Men trots att projektet varit igång i många år menar Anders Forsgren att projektet fortfarande befinner sig i ett tidigt skede.

– Vi har tittat på en rad olika saker. Som vart vi skulle kunna placera industriområdet, infrastrukturen på platsen, rennäringsintressen, möjliga transporter och då till exempel var omlastning skulle kunna ske till järnväg samt sammanställt en miljökonsekvensbeskrivning. Men trots att vi gjort mycket är det mycket, mycket kvar att göra.

Går det att säga ungefär när verksamheten skulle kunna vara igång?

– Det är oerhört svårt att säga. Det är mycket som kan påverka – som till exempel kopparpriser och sådana saker. Det krävs att många bitar faller på plats för att det här ska kunna bli av och fortfarande är det här bara en tidig idéstudie. Stora projekt tar tid.

Men om det blir av – hur många arbetstillfällen handlar det om då?

– Det kan jag inte precisera, men vi brukar prata om en verksamhet liknande den i Aitik och där arbetar 700 personer plus 200 entreprenörer. Och om det blir av så behöver vi en stor bredd av kompetens, både vid uppstart och drift.

Hur stort skulle gruvområdet bli?

– Ytan är 5 000 hektar, så det här är ett oerhört stort projekt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sabina Nilsson