Under nio år har Fredrik Johansson arbetat på kommunikationsbyrån Vinter. Han har haft en rad olika uppdrag, nu senast som design director. Nu väljer han att lämna rollen på kommunikationsbyrån bakom sig och startar upp designstudion Bahkka. I ett pressmeddelande skriver han att anledningen till att han startar Bahkka är att han vill fokusera mer på varumärkesutveckling och design med hjälp av tekniker som röstigenkänning, cloud computing och AI.

– Målet är att på lång sikt hitta sätt att utnyttja dessa olika teknologier för att skapa kommunikativa designlösningar som skiljer sig mycket från vad som för närvarande finns. Jag tror att vår bransch och framtiden för kommunikation kommer att se annorlunda än vad vi har idag, säger han.

Tanken är att hans nystartade byrå Bahkka och Vinter ska samarbeta tätt framöver. I pressmeddelandet skriver han att han ser framemot att komma kärnan av arbetet.

– En del av det innebär att hålla storleken på studion relativt liten i ett initialt skede. Och medan det långsiktiga målet är ambitiöst, kommer vägen dit att vara långsam. Jag börjar med ett par kunder och en liten skara byråer som uppdragsgivare. Att direkt skapa någon plattform som kan erbjuda allt vi pratat om kommer att bli mycket svårt och mycket riskabelt, och det skulle ta mycket tid, säger han och forsätter.

– Min inställning kommer att vara annorlunda. Vi ska börja med att utveckla designlösningar som kanske delar mer traditionella kommunikationsmetoder, men kommer samtidigt försöka prova några viktiga saker som jag behöver bevisa för framtiden och mig själv, säger han.