Under det senaste kvartalet fortsatte LKAB stabilt öka sin omsättning från 5,7 till 6,2 miljarder kronor. Produktionen minskade något, från 6,3 miljarder ton till 6,1.

Detsamma gäller även leveransen av varor som gick från 6,6 miljarder ton till 6,4. Av dessa ton som LKAB kunde sälja var 84 procent pellets, detta i och med att marknaden fortsätter premiera järnmalmsprodukter.

Strategin som företaget kör på är därför att maximera pelletsproduktionen. Vinsten, före skatt, blev under det här kvartalet 1,3 miljarder kronor.

Det senaste kvartalet har världspolitiken, med främst USA:s införande importtullarna av stål, skapat oro på marknaden.

– Vi kan inte göra något åt världsmarknadspriserna. Vad vi kan göra är att rusta oss för att säkra vår konkurrenskraft. Det handlar om hållbarhet, kvalitet och kostnadskontroll och det handlar om att maximera volymerna i vår befintliga produktionsstruktur samtidigt som vi planerar för nästa generations LKAB, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Priset på järnmalm ligger på nio amerikanska dollar lägre än under samma period förra året.

Nu satsar LKAB vidare med framtidsvisioner om att bli en fossilfri gruva.

– Att se till påverkan och möjligheter genom hela värdekedjan är en viktig del i LKAB:s hållbarhetsarbete. Samverkan med andra aktörer är centralt för utvecklingen av nästa generations gruva, förädling och logistik – som kan leverera högre volymer av kvalitativa produkter till stålindustrin, men med mindre resurser och lägre miljöpåverkan, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

Under kvartalet påbörjade HYBRIT:s pilotanläggning, som LKAB, SSAB och Vattenfall investerat i, byggas. Den ska stå färdig 2020 och ska kunna tillverka fossilfritt stål. Utöver HYBRIT planeras även framtidens gruvbrytning i Kiruna och Malmberget vara mer hållbar och miljövänlig.