– Vi har gjort en prototyp som vi betraktar som helt klar. Nu återstår lanseringen av produkten, säger Robert Karolin, delägare av Ralutek i Rosvik.

Företaget som startade 2005 drivs av paret Robert och Ingela Karolin. Före det arbetade han hos Hans Ruthberg som drev företaget Aluprodukter i Rosvik med affärsidén att bland annat tillverka aluminiumprofiler för reklamskyltar.

– När företaget lades ned beslöt jag mig för att starta på nytt och gå mot en produktion med mindre enheter och inte syssla med legotillverkning. Jag ville mer gå mot den mekaniska industrin, men samtidigt ha kvar tillverkning av produkter i aluminium, säger Robert Karolin.

Artikelbild

| Ingela och Robert Karolin har utvecklat ett system för Svenska kyrkan som används vid gravsättning.

2012 beslöt sig hustrun Ingela Karolin för att sluta på Plannja i Luleå.

– Det blev förändringar där och jag hade länge tänkt sluta så det var ett enkelt steg att gå till Ralutek. Här är vi nu två flitiga personer som jobbar med 50 procent jämställdhet och lika lön, säger hon.

I dag har Ralutek tre viktiga kunder. Företaget tillverkar detaljer för amerikanskägda Liko i Alvik som tillverkar vårdlyftar.

– Vi gör bland annat monteringsfixturer, skapar säkra arbetsplatser för de som står och monterar vårdlyftarna. Ibland har de problem i produktionen och då kan vi gå in och förbättra en detalj, säger Robert Karolin.

Artikelbild

Han berättar att just nu arbetar Liko med förändringar i tillverkningen.

– Och vi är inne i det flödet, säger Raluteks delägare.

En andra viktig kund är Svenska kyrkan där Rosviksparet utvecklat ett system som ska göra det lättare att sänka kistan vid gravsättning.

Detta handlar om två vagnar som går på räls som är placerad runt graven. Kistan ställs på vagnarna som dras undan när de som ska sänka kistan lyfter på selarna, förklarar Karolin.

Han uppger att vagnarna har tagits fram i samarbete med Norrfjärdens församling som också beställt en ny skylt till en askgravlund på kyrkogården. Tavlan är på plats.

En tredje kund är Skåneföretaget Höganäs. De har verksamhet i Luleå där Ralutek fått i uppdrag att ta fram material för ytbehandling.

Raluteks ägare säger att orderingången är så god att de beslutat att göra maskininvesteringar på nära 900 000 kronor.

– Verkstaden ska göras om där vi vill göra en helt ny monteringslinje, säger Robert Karolin.

Läget gör att det på sikt kan bli fler i verkstaden.

– Det får visa sig. Men planen är att på sikt kommer vi att anställa någon, säger han.