Därför är det viktigt att vara stolt

Förra veckan lanserades Caroline Stenbacka Nordströms och Elin Alsioks bok Stolthet som strategi – managementlitteratur om stolthetens positiva effekter.

8 juni 2018 10:30

Duon har precis haft officiell boklansering i Stockholm och hållit sin första föreläsning utifrån bokens metodkoncept när Norrbottens Affärer pratar med dem.

– Dagstidningar och facktidskrifter har gjort intervjuer både nationellt och utifrån våra hemorter – Falun och Piteå, säger Elin Alsiok.

Caroline Stenbacka Nordström berättar mer:

– Boken ges ut av Liber förlag och handlar både om att stolthet är viktigt, varför det är viktigt och hur man kan utveckla känslan av stolthet. Det är en managementbok och den är nyskapande genom att den presenterar en organisationsmetod som tar känslan av stolthet på allvar – och medvetet använder den kraft som finns i äkta stolthet.

Boken inleds med att påvisa att stolthet är en missförstådd känsla, ofta förväxlad med hybris. Vi tar avstamp i egen forskning och internationell forskning och belyser vad äkta stolthet är – och stolthetens positiva effekter.

Hur kom det sig att ni beslutade er för att ge ut en bok i det här ämnet?

– Vi har själva i våra yrkesverksamma liv alltid känt att stolthet varit en viktig del för att vi ska kunna trivas på en arbetsplats och göra ett bra jobb. Under de senaste tio åren när vi har fokuserat på stolthetens olika uttryck, i våra respektive professioner, har vi fått ett stort gensvar. Vår ömsesidiga övertygelse om stolthetens övergripande och grundläggande betydelse har resulterat i boken.

Varför är det viktigt att belysa just det här ämnet?

– Stolthet är en av de starkaste krafterna vi har inom oss. Kanske har känslan av stolthet försvunnit eller blivit lite naggad i kanten – då är det dags att väcka känslan till liv igen – det kan skapa många positiva effekter både på ett personligt och professionellt plan.

Vad jobbar ni med till vardags?

– Vi föreläser och utbildar tillsammans om bokens nya koncept Stolthet som strategi. Caroline är verksam som auktoriserad gestaltterapeut med inriktning mot organisationers förändringsprocesser. Elin är vd för utbildningsföretaget Stolthetsbyrån AB.

Vad hoppas ni att boken ska få för effekter?

– Att människor mår bra på sina arbetsplatser. Att människor bemöter både sig själv, kollegor och kunder med stolthet.

Att människor skapar en stolt bemötandeorganisation som levererar värden som upplevs äkta av kunderna.

Ni pratar om stolthet – hur stolta är ni nu när ni ser er alldeles egna bok?

– Mycket stolta – vi har skapat boken tillsammans genom att leva den metod som vi presenterar i boken. Stolt bemötande spelar roll på djupet, vi blir berörda av att uppfatta de värden vi skapar när vi ger varandra möjlighet att vara autentiskt stolta tillsammans.

Om vi blickar framåt – blir det fler böcker?

– Det kan det mycket väl bli. Just nu är vårt fokus på att låta andra ta del av Stolthet som strategi och uppleva metoden i sina egna verksamheter - genom boken, våra föreläsningar och workshops. Det som gäller alla gäller även oss - när vi tar ett steg i taget blir det bra.

Caroline är ekonomidoktor med examen från Hanken Svenska Handelshögskolan och har en bakgrund inom global marknadsföring och som universitetslektor vid Hanken och LTU.

Elin är filosofie magister utbildad vid LTU med en bakgrund som internationell projektledare vid Norrbottens Handelskammare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!