Brittisk modell skapar nya arbetstillfällen

En tydligare brygga mellan den akademiska världen och näringslivet skapar hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Nu sker en nationell satsning enligt brittisk modell.

17 september 2019 15:43

Industriellt utvecklingscentrum (IUC) norr och Luleå tekniska universitet blir regional samverkanspart i den nationella satsningen KTP – Knowledge transfer partnerships.

– Den kunskap vi har om industriföretagens behov visar på vikten av att skapa en kunskapsväxling mellan industri och akademi. Det är en stark kraft för att öka både konkurrenskraft och rekryteringsmöjligheter i industrin, säger Åsa Tjärnberg, vd, IUC Norr.

KTP bygger på en framgångsrik brittisk modell där en nyexaminerad akademiker får ett strategiskt utvecklingsuppdrag i ett företag under cirka ett år. Halva lönen betalas av företaget och resten av samhället/projektet. Som stöd finns också en kvalificerad akademisk coach från Luleå tekniska universitetet och en professionell affärscoach, som i Norrbotten och Västerbotten kommer från IUC Norr.

Modellen ger företaget nya kunskaper och färdigheter för att öka konkurrenskraften och produktiviteten. Den nyexaminerade studenten får i sin tur erfarenhet från arbetslivet som stödjer den fortsatta karriären. Dessutom ges universitetet möjlighet att inhämta kunskap om företagens vardag med mera.

– Projektet är en fantastisk möjlighet för universitetet att praktiskt testa och lära sig arbeta efter ett koncept för kvalificerad kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Konceptet har utvecklats och använts framgångsrikt i Storbritannien i 30 år och Högskolan Dalarna introducerade det i Sverige för några år sedan, säger Marita Holst, projektledare på Luleå tekniska universitets innovationskontor.

Hon tillägger:

– Genom att samarbeta och kombinera kunskapsväxling, regional utveckling och förbättrad miljö blir alla vinnare: akademi, näringsliv, studenter och regionen. Projektet skapar också nya möjligheter för fortsatta samarbeten mellan företagen och universitetet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!