Det senaste året har arbetsmarknaden har varit glödhet i Malmfälten. Och den blir ännu hetare när gruvan i Pajala öppnar igen i sommar. Bristen på arbetskraft är nu så stor i Pajala att Arbetsförmedlingen anordnar en kraftsamling den 17 maj för att råda bot på bristen på arbetskraft.

I sommar tänker det nya bolaget Kaunis Iron öppna gruvan i Pajala igen, och har redan börjat rekrytera arbetskraft. Omkring 300 personer kommer att sysselsättas i den nygamla gruvan, och en hel del fler i kringeffekter på andra håll i Pajala. Den 17 maj är det dags för en kraftsamling i Pajala för att möta den utmaningen.

– Det är viktigt att vi kraftsamlar så att vi tillsammans med andra aktörer över hela landet kan visa de möjligheter som kommer att uppstå i Pajala, säger företagsrådgivaren Leif Pääjärvi i Pajala i ett pressmeddelande. – Vi i Pajala klarar inte det här själva, inte ens Norrbottens län. Det är ju yrkesområden som redan i dag är bristyrkesområden.

Artikelbild

| Platschefen. Åsa Allan, Kaunis Iron.

För det är inte bara gruvan som behöver arbetskraft. Det finns stora behov av arbetskraft i Pajala inom hälso- och sjukvård, besöksnäringen, barn- och utbildning och så finns en stor skogsnäring som också kommer att behöva arbetskraft. Och då behövs hjälp från övriga landet och också från våra grannländer.

– Det känns fantastiskt att få vara med om det här, säger Leif. Vi skriver historia nu när vi kraftsamlar i Pajala för att möta morgondagen. Det är här som jobben och möjligheterna finns.